Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności skutecznego komunikowania się na różnych płaszczyznach w organizacji. Uzyskanie wiedzy i zrozumienia istotnej roli komunikowania się i przekazywania informacji, zarówno w zespole, między zespołami i działami w organizacji, jak w kontaktach z partnerami zewnętrznymi oraz klientami

Opracowanie i wdrożenie w organizacji wzorca komunikacji.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników organizacji, szczególnie osób reprezentujących firmę kontaktach zewnętrznych. W zależności od konfiguracji grupy dedykowanej do szkolenia, akcenty w programie i zadaniach oraz grach sytuacyjnych będą rozłożone w sposób adekwatny do założonych celów programowych: komunikacji wewnątrz organizacji lub kontaktów handlowych. Szkolenie adresowane w szczególności do pracowników, u których kompetencje komunikacji interpersonalnej powinny być, na podstawie wyniku oceny okresowej, rozwinięte.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętności skutecznej wymiany informacji, zarówno o stronie ich generowania oraz przyjmowania i zrozumienia. Rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej ma podnieść w efekcie skuteczność funkcjonowania pracownika w organizacji/ W przypadku prowadzenia szkolenia dedykowanego pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz call centre, korzyścią dla pracownika będzie uzyskiwanie lepszych wyników i skuteczniejsze odnajdywanie się na konkurencyjnym rynku, gdzie umiejętności indywidualne stanowią o skuteczności pozyskiwania klientów i realizacji kontraktów.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu rozwiniętych umiejętności i kompetencji komunikacyjnych, zarówno wewnątrz struktury organizacyjnej, jak w kontaktach z partnerami zewnętrznymi oraz klientami. Poprawa jakości funkcjonowania organizacji oraz jakości obsługi klientów oraz partnerów zewnętrznych. Tworzenie zespołów umiejących stworzyć skuteczny sposób komunikowania się w zespole, między zespołami, usprawnienie przepływu informacji w organizacji, zarówno w kierunku od zarządu do poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez wszystkie szczeble organizacyjne, a także uzyskiwania adekwatnej informacji zwrotnej od poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych, działów do zarządu.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  1. Jak przebiega proces komunikacji ?

  2. Bariery w komunikacji

  3. Pytania w procesie komunikacji

  4. Komunikacja werbalna

  5. Komunikacja pozawerbalna

  6. Sposoby usprawnienia procesu komunikacji

  7. Savoir-vivre procesu komunikacji

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię moderowanej dyskusji, w którą wplecione są zadania indywidualne, gry komunikacyjne i sytuacyjne, zadania realizowane w parach, zespołach i w ramach całej szkolonej grupy. Zadania ukierunkowane są na przeżycie w bezpiecznych warunkach szkoleniowych sytuacji modelowych oraz zbliżonych do rzeczywistych realiów pracy uczestników szkolenia, dostosowane są do zakresu tematycznego oraz charakteru pracy grupy szkolonych pracowników.