Diagnoza stanu aktualnego

Przygotowanie skutecznego programu szkolenia rozwijającego wiedzę i biegłość posługiwania się oprogramowaniem użytkowym (ale nie tylko) wymaga odpowiedniego uprzedniego zdiagnozowania aktualnego stanu tejże wśród potencjalnych uczestników szkolenia. Osobą w sposób naturalny obserwującą ten stan rzeczy oraz wskazane kierunki rozwoju umiejętności jest bezpośredni przełożony.

Dlatego diagnoza poziomu rozwinięcia umiejętności posługiwania się danym oprogramowaniem składa się, w różnych konfiguracjach, z trzech elementów: rozmowy z przełożonym uczestników szkolenia, rozmowy z samymi uczestnikami, a także testów wiedzy (jest to opcja dodatkowa) weryfikujących poziom biegłości uczestników.

Program szkolenia

Dane uzyskane w trakcie etapu prowadzenia analizy pozwalają trenerowi przygotować program szkolenia adekwatny do aktualnego poziomu umiejętności uczestników i uwzględniający założony cel szkolenia. Pozwala również skutecznie dobrać narzędzia oraz sposób prowadzenia zajęć umożliwiający uzyskanie optymalnych wyników szkolenia przy adekwatnie niewysokich jego kosztach.

Metodologia oraz przebieg szkolenia

W zależności od poziomu umiejętności prowadzący szkolenie może zaproponować zajęcia realizowane wyłącznie z prowadzącym, zawierające elementy przekazywania wiedzy ("wykłady") oraz ćwiczenia biegłości i rozwoju indywidualnego ("warsztaty") w stosunku 30%/70%; inną możliwością jest cykl szkoleń wspieranych pracą własną uczestników w systemie podnoszenia i weryfikacji umiejętności uEdu (narzędzie e-learningu). W takim przypadku uczestnicy zarejestrowani w systemie zobowiązani są przygotować się, korzystając z udostępnionych zasobów systemu, do zajęć z prowadzącym, wykonują także wskazane zadania między zajęciami ("praca domowa").

Zaletą takiego sposobu prowadzenia szkoleń jest ich rozciągnięcie w czasie, a przez realizowanie zadań indywidualnych utrwalenie wiedzy i szybsze nabieranie biegłości, nieznaczne zmniejszenie ilości wykładów i przesunięcie akcentów szkolenie na część ćwiczeniową .