Diagnoza potrzeb

W celu właściwego przygotowania propozycji programu warsztatu szkoleniowego należy uprzednio zdiagnozować faktycznie występujący problem.

Najczęściej przełożeni obserwują makroskopowy efekt zewnętrzny, w postaci zmniejszenia obrotów i zysków, spadku poziomu satysfakcji klienta, obniżenia rankingu firmy na rynku pracy.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w sposób metodyczny i dogłębny, czemu służą wykorzystywane przez nas narzędzia. W zależności od rodzaju przygotowywanego warsztatu dobieramy adekwatny zestaw instrumentów diagnostycznych, od prostych ankiet kierowanych do uczestników przed warsztatami, po szeroki wachlarz technik wchodzących w metodologię „360o” (rozmowy z pracownikami, z ich przełożonymi, z klientami, wspólne wizyty handlowe u klientów,…)

Przygotowanie warsztatu

Na podstawie analizy działań diagnostycznych i po zdefiniowaniu faktycznego problemu, przygotowujemy program działań warsztatowych wraz z zestawem odpowiednio dobranych narzędzi, dedykowanych do uwypuklenia i uzmysłowienia uczestnikom istoty i znaczenia zaobserwowanych u nich zachowań w ocenie produktu, usługi, firmy, a przede wszystkim ich samych w oczach klientów (lub współpracowników). Celem warsztatu jest przekazanie narzędzi oraz wiedzy, ale przede wszystkim uświadomienie i odczucie mechanizmu odbioru/postrzegania zachowań ludzi w kontaktach biznesowych. Pracujemy z uczestnikami mając na względzie wypracowanie standardu postępowania oraz zachowań oczekiwanych przez innych uczestników ich profesjonalnej rzeczywistości.

Prowadzenie warsztatu

Dlatego podczas prowadzonych warsztatów najmocniej koncentrujemy się, zgodnie zresztą z nowoczesnym sposobem nauczania ludzi dorosłych, na stronie poznawczej procesu przyswajania wiedzy i zachowań wynikającej z przeżytych doświadczeń i zaobserwowanych relacji. Ograniczamy udział prowadzącego do moderowania dyskusji, wprowadzania w temat i prowadzenia przygotowanych zadań indywidualnych oraz grupowych.

Dysponujemy bogatą biblioteką gier i zadań, lecz dzięki naszemu doświadczeniu i otwartym umysłom, jesteśmy w stanie przygotować na konkretny warsztat zadanie lub grę strategiczną, uwzględniającą realia, w których poruszają się w codziennej pracy uczestnicy warsztatu.

Ocena wpływu przeprowadzonego warsztatu

Warsztat i trening szkoleniowy, ze względu na swój charakter i umiejscowienie w czasie, powinien być, w naszej ocenie, wsparty dodatkowymi działaniami ze strony trenerów prowadzących warsztat.

Dlatego proponujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów, którym dedykowany był warsztat szkoleniowy, w postaci kontaktu telefonicznego, czatu lub korespondencji mailowej. Podczas takiego kontaktu uczestnik może zasięgnąć opinii i poznać skuteczne konkretne metody poradzenia sobie z powstałym problemem bądź rozwiać wątpliwości związane z zastosowanym uprzednio przez niego działaniem.

Oceny warsztatu dokonują zatem wszyscy uczestnicy procesu biznesowego: pracownicy, biorący udział w warsztacie bezpośrednio po jego zakończeniu, ich przełożeni oraz klienci, dzięki obserwowaniu i dostrzeganiu pozytywnych zmian ich zachowań podczas realizacji codziennych obowiązków.

Należy pamiętać, że ponieważ sprawy warsztatów dotyczą głównie korekty zachowań, proces ten nie będzie odczuwalny z dnia na dzień, lecz dzięki pracy samych uczestników i ich przełożonych. Może zachodzić stopniowo i skutecznie, w kierunku oczekiwanych standardów zachowań i postaw.