Szkolenia Komputerowe

Szkolenia skierowane do osób wykorzystujących w swej codziennej pracy komputer z zainstalowanym oprogramowanie Microsoft a także innym.

Szkolenia mają na celu poznanie i naukę wykorzystania możliwości jakie dają poszczególne programy. Czas poświęcony na naukę okażę się czasem zaoszczędzonym w przyszłości. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności Będą Państwo weidzieć jakich programów i narzędzi użyć do wykonania konkretnego zadania; natomiast dotychczasowe zadania będą wykonany w sposób szybszy i bardziej precyzyjny.

W naszym protfolio znajdują się szkolenia z wielu dziedzin z szeroko rozumienej wiedzy informatycznej. Poniżej przedstawiamy listę kilku dedykowanych kursów, przeprowadzanych na żądanie.

Profesjonalne, kilkunastodniowe przygotowanie do pracy jako:

 • Project Manager
 • Frontend Developer
 • Backend Developer

Przeprowadzamy także zaawansowane kursy z obsługi stanowiska komputerowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla działów zarządzania, controllingu, księgowości, produkcji i magazynowania.

Kursy docelowe dla osób chcących rozwinąć swoje umiejętności i poznać zagadnienia związane z:

 • tworzeniem stron przy użyciu HTML5 + CSS3
 • działaniem oskryptowania JQuery + js
 • pisaniem aplikacji w PHP4 i PHP5 + MySQL,
 • funkcjonowaniem frameworków CodeIgniter, Yii, CakePHP
 • zarządzaniem projektami w oparciu o UML, BPMN, SysML
 • organizacją pracy przy użyciu systemów typu Mantis, Collabtive i innych
 • instalacją i działaniem systemów kontroli wersji takich jak GIT i SVN
 • uruchomieniem maszyn wirtualnych w oparciu o VMWare
 • trickami i ułatwieniami, jakie oferuje pakiet MSOffice + VBA
 • zaprojektowaniem layoutu strony internetowej korzystając z Adobe Dreamweaver, Photoshop, Illustrator

Spotkania w soboty i niedziele dla pracujących, oferujące tematykę podobną jak kursy krótkoterminowe. W zależności od obszerności zagadnienia nauka odbywa się przez jeden weekend lub w trybie studiów zaocznych - przez kilka.

Na bazie doświadczenia i sugestii uczestników poszczególnych grup zawodowych przygotowaliśmy kursy komputerowe spersonalizowane dostosowane do stanowiska pracy i wykonywanych zadań.

Kurs Excel dla księgowych i finansistów.

Kurs Excel zaawansowany - dział sprzedaży i zamówień.

Kurs zarządzania danymi – zastosowanie Excela w controllingu. Poziom podstawowy i średniozaawansowany.

Podstawy obsługi komputera i sieci komputerowej.