Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy i zdobycie umiejętnościpraktycznych wykorzystując zaawansowane funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych oraz grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej. Nabyte umiejętności zostają poświadczone zdanym egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).

Adresaci kursów:

Szkolenie adresowane jest do osób, które poprzez podwyższenie kompetencji informatycznych chcą zwiększyć wydajność i efektywność swej pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają minimum średnio-zaawansowane umiejętności obsługi pakietu Office z wykorzystaniem Excela.

Program

Moduł I Przetwarzanie tekstu.

 1. Edycja tekstu
 2. Akapit
 3. Szablony
 4. Praca zespołowa
 5. Układ dokumentu
 6. Organizacja dokumentu.
 7. Elementy składowe dokumentu
 8. Narzędzia specjalne
 9. Drukowanie

Moduł II Arkusze kalkulacyjne

 1. Edycja danych
 2. Manipulacja danymi
 3. Funkcje
 4. Analiza
 5. Narzędzia specjalne
 6. Wybrane techniki

Moduł III Bazy danych

 1. Bazy danych - wiadomości ogólne
 2. Przypomnienie podstaw teoretycznych z zakresu baz danych
 3. Organizacja danych w bazie danych
 4. Relacja " jeden do wielu" oraz " wiele do wielu"
 5. Tabele, operacje na tabelach
 6. Kwerendy (wybierające, agregujące, parametryczna, aktualizująca, usuwająca, dołączająca, krzyżowa, tworzące tabelę)
 7. Formularze ( tworzenie, modyfikacja, dodawanie pól tekstowych, tworzenie podformularzy, dodawanie pola do tabeli)
 8. Raporty (tworzenie, modyfikacja, dodawanie pól tekstowych, wyświetlanie danych)
 9. Pliki (import, eksport)
 10. Makropolecenia

Moduł IV Grafika menadżerska i prezentacyjna

 1. Prezentacja multimedialna
 2. Slajdy (tworzenie, tło, szablon projektu, widok wzorca, wstawianie elementów graficznych i plików dzwiękowych, formatowanie, zapis)
 3. Pokazy niestandardowe, hiperłącze
 4. Diagramy
 5. Makropolecenia
 6. Negatyw
 7. Animacje (efekty, przejścia, zmiany kolejności)