Kurs Excel dla księgowych i finansistów

Program szkolenia:

1. Zaawansowane funkcje i możliwości EXCEL'a:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 • Formatowanie warunkowe. Usuwanie duplikatów. Duplikaty w wielu tabelach.
 • Tworzenie własnych formatów, ukrywanie wartości nieistotnych.
 • Definiowanie i używanie nazw zakresów.
 • Ustawianie powiązań pomiędzy skoroszytami, konsolidacja danych, łączenie wielu tabel.
 • Budowanie formuł złożonych, funkcje zagnieżdżone, funkcje typu IF - warunkowe wykonywanie obliczeń, funkcje wyszukiwania i adresu.
 • Funkcje finansowe (NPV, IRR, PV, FV, IPMT, PPMT), statystyczne oraz inne wspomagające pracę z finansami.
 • Praktyczne stosowanie funkcji tablicowych, możliwości, jakie dają funkcje tablicowe.
 • Baza danych w Excelu: sortowanie i selekcja rekordów, autofiltr i filtr zaawansowany, sumy pośrednie, statystyczna analiza danych.
 • Raporty tabel i wykresów przestawnych (dodawanie pól obliczeniowych, grupowanie danych, filtry w tabeli przestawnej).
 • Tworzenie formularzy użytkownika i okien dialogowych z użyciem formantów (listy, pola combi, pola wyboru, grupy opcji).
 • Praca z wieloma arkuszami oraz z wieloma plkami.
 • Tworzenie scenariuszy, operacje przy użyciu scenariuszy.
 • Rozwiązywanie problemów czyli używanie dodatków Szukaj Wyniku oraz Solver.
 • Importowanie danych i przetwarzanie danych ze źródeł zewnętrznych (pliki tekstowe, bazy danych, strony WWW, itd).
 • Praca z dodatkiem Analiza Danych – statystyki opisowe, regresja, obliczanie średniej ruchomej, inne możliwości oferowane przez dodatek.
 • Automatyzacja zadań przy użyciu makr – makropolecenia nagrywane, wymiana danych między VBA a skoroszytem, deklarowanie zmiennych i ich zasięg, pętle, dialog z użytkownikiem (okna komunikatów, okna dialogowe, formularze), przypisywanie makra do przycisków i poleceń menu, tworzenie funkcji użytkownika.
 • Tworzenie aplikacji Visual Basic, w tym tworzenie i edycja własnych formularzy.
 • Optymalizacja pracy przy użyciu Visual Basic.
 • Implementowanie scenariuszy pracy przy uzyciu możliwości VB w programie Excel.

2. Przykładowe modele budowane w arkuszu z zakresu obliczeń ekonomicznych:

 • Analiza progu rentowności.
 • Budowa modelu planu finansowego.
 • Analiza szeregów czasowych – dodawanie linii trendu, obliczanie średnich ruchomych, usuwanie wahań sezonowych, prognozowanie.
 • Modele ekonometryczne – narzędzia „regresja” i „korelacja”.
 • Wartość pieniądza w czasie – obliczenia wykorzystujące funkcje finansowe.
 • Plan spłaty kredytu, lokaty.
 • Rachunek inwestycyjny.
 • Optymalizacja decyzji w modelu zarządzania: struktura asortymentowa produkcji, wielkość partii, minimalizacja kosztów transportu, zagadnienie „diety”.
 • Płace pracowników.
 • Zużycie majątku trwałego, obrót materiałowy.
 • Kalkulacja kosztów produkcji.
 • Sprawozdania finansowe, analiza wskaźników.

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie czterodniowe (32 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym arkuszy kalkulacyjnych. Nauka tworzenia efektownych prezentacji. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów. Nauka wyciągania wniosków w oparciu o przetworzone i nieprzetworzone dane. Pozyskanie umiejętności pracy z wieloma plikami i wymiany danych pomiędzy wieloma osobami w zespole.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się finansami, a także zagadnieniami pokrewnymi księgowości, ponieważ wiedza przekazana podczas kursu umożliwi wykonywanie skomplikowanych czynności obliczeniowych i uprości pracę. Absolwenci kursu będą w stanie rozwijać swoje umiejętności samodzielnie, w oparciu o wiedzę uzyskaną na kursie.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Excel. Możliwość opracowywania specyficznych raportów pozwalających dogłębnie analizować działanie przedsiębiorstwa i sytuację na rynku. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.