Excel + Word zaawansowany

Program szkolenia część Excel-owa:

I. Edycja

1. Dane
2. Prezentacja
3. Ochrona arkusza
- Zabezpieczenie skoroszytu z użyciem hasła
- Zdjęcie zabezpieczenia skoroszytu z użyciem hasła
4. Automatyczne funkcje wspomagające pracę z dużymi porcjami danych

II. Operacje na danych

1. Sortowanie
2. Zapytania i filtrowanie danych
3. Powiązania
4. Szablony
5. Wykresy i grafika
6. Inne przydatne funkcje

III. Funkcje

1. Używanie predefiniowanych funkcji
2. Tworzenie własnych schematów
3. Funkcje przystosowane do operacji na tekstach
4. Funkcje statystyczne
5. Funkcje obliczeniowe i matematyczne
6. Pętle, funkcje logiczne i inne przydatne do tworzenia makroprogramów

IV. Analiza

1. Tabele przestawne, analiza wielowymiarowa
2. Inspekcje
3. Funkcje bazy danych
4. Wykresy giełdowe i inne zaawansowane

V. Narzędzia specjalne

1. Makropolecenia
2. Funkcje importu / exportu danych
3. Administracja połączeń z serwerami SQL

Program szkolenia część Word-owa:

I. Edycja

1. Tekst
2. Akapit
3. Szablony

II. Układ dokumentu

1. Dokument główny
2. Sekcje
3. Kolumny

III. Organizacja dokumentu


1. Referencje, odwołania
2. Kody pól
3. Stopki i przypisy końcowe
4. Zabezpieczanie dokumentu

IV. Elementy składowe dokumentu

1. Tabele
2. Formularze
3. Pola tekstowe
4. Arkusze danych
5. Ilustracje, rysowanie
6. Podpisy

V. Narzędzia specjalne

1. Korespondencja seryjna
2. Makropolecenia
3. Funkcje logiczne
4. Funkcje obliczeniowe
5. Połączenie z Excel
6. Połączenia z serwerami SQL
7. Dobra praktyka pracy na wielu dokumentach

VI. Drukowanie

1. Przygotowanie wydruku
2. Wydruki na żądanie
3. Ustawianie wydruków w zależności od parametrów
4. Drukowanie plików Excel z poziomu Word

W trakcie szkolenia uczestnik ma dodatkowe możliwości:

1) pracy z rzeczywistymi danymi zebranymi z projektów komercyjnych
2) zapoznania się z dobrymi praktykami stosowanymi podczas obróbki danych
3) dostępu do plików szkoleniowych
4) pracy na własnym komputerze podczas szkolenia
5) uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów jakie napotkał podczas własnej pracy
6) konfiguracji stanowiska pracy
7) zapoznania się z działaniem komercyjnych rozwiązań stosowanych przez profesjonalistów
8) poznania działania rozwiązań alternatywnych do pakietu MS Office
9) poznania sposobów radzenia sobie z napotkanymi błędami oraz wyszukiwania pomocy.

Dla każdego uczestnika pliki szkoleniowe, przykłady, gotowe rozwiązania i nie tylko - do pobrania dla własnego użytku po zakończeniu szkolenia.

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie sześciodniowe (48 godzin)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Szkolenie zapoznaje uczestników z zaawansowanymi możliwościami programu Excel połączonego z Word. Uzyskana wiedza pozwala na znaczące przyspieszenie pracy poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych. Kursanci poznają także tajniki umiejętności pracy grupowej. Zapoznanie się z dobrymi praktykami, możliwościami jakie oferuje MS Office oraz zabezpieczeniami, jakie powinno się stosować podczas pracy z ważnymi danymi zapewni dużą elastyczność działania oraz wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie skomplikowanych problemów.

Szkolenie przygotowuje do kompleksowej pracy na dużych grupach danych, pomaga poradzić sobie z nietypowymi sytuacjami oraz umożliwia zastosowanie metod znacznie przyspieszających działanie programów komputerowych MS Office. Ponadto uczestnicy szkolenia będą zapoznani z podstawami programowania w środowisku Visual Basic. Dla komfortu pracy jest też udostępnionych wiele plików przykładowych, testowych i innych, zawierających uwagi, algorytmy oraz gotowe rozwiązania do wykorzystana na później.