Szkolenie MS Outlook

Program szkolenia

Zaawansowana konfiguracja poczty elektronicznej w Outlooku
 • praca na wielu kontach pocztowych
 • typy kont: POP3, IMAP, Exchange. Różnice, zalety, zastosowania.
Zaawansowana praca z książką adresową
 • książka adresowa w Microsoft Exchange
 • dodawanie i usuwanie rekordów powiązanych
 • import i eksport danych
Zaawansowana praca z kalendarzem
 • zarządzanie czasem pracy
 • ustawienie opcji w razie nieobecności w pracy
 • terminy udostępnione publicznie
Integracja z webowym kontem e-mail Microsoft Live ID
 • publikowanie kalendarzy
 • wspólpraca z Microsoft CRM
Ustawienia zabezpieczeń
 • zarządzanie regułami i wyjątkami pocztowymi
 • konfiguracja reguł i wyjątków
 • podpisy cyfrowe
 • praktyczne katalogowanie poczty: dobre praktyki
Praca w trybie offline

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie czterodniowe po uprzednim kontakcie

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia

Zaznajomienie się ze specyfiką działania programu MS Outlook oraz z wieloma możliwościami, jakie oferuje w pracy z bazami danych kontaktów. Jednym z głownych celów szkolenie jest stworzenie własnego środowiska pracy i przyspieszenie wykonywania zadań podczas pracy z informacjami osobowymi. Zaawansowane funkcje programu Outlook pozwolą na rozwinięcie umiejętności szybkiego i wydajnego przetwarzania informacji oraz przekazywanie ich dalej na czas.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób administraujących kontami pocztowymi, chcących szybko i wygodnie znajdować wymagane informacji, korespondować z wieloma osobami naraz, administrować pracą zespołów oraz zdobywać wiele dodatkowych informacji o kontaktach, jakie posiadają w zasobach elektronicznych.

Podczas szkolenia mogą Państwo dowiedzieć się o wielu funkcjach rzadko stosowanych, a wspaniale ułatwiających pracę oraz przyspieszających wykonanie zadań.

Korzyści dla firmy

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS outlook , możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy wieloma osobami. Zmiana organizacji pracy z zespołem na bardziej efektywną i dostosowaną do potrzeb. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, potrafiących sprostać coraz trudniejszym zadaniom oraz mogących rozwiązywać skomplikowane problemy spotykane podczas pracy z dużą ilościa danych. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.