Szkolenia z pakietu MS Office

Proponowanie szkolenia MS Office

MS Word od podstaw

MS Word średnio zaawansowany

MS Word zaawansowany

MS Access od podstaw

MS Access średnio zaawansowany

MS Access zaawansowany

MS Outlook

MS Outlook dla biznesu - zarządzanie zespołem

MS Power Point podstawowy

MS Power Point zaawansowany

VBA w Microsoft Office

Szkolenia ECDL

Proponujemy szkolenia zgodne z ECDL i przygotowujące do egzaminów ECDL:

ECDL Core (więcej...):

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

ECDL Advanced (więcej...):

1. Zaawansowane przetwarzanie tekstów
2. Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
3. Zaawansowane użytkowanie baz danych
4. Zaawansowane grafika menedżerska i prezentacyjna

Po zakończonych kursach osoby uczestniczące mogą podejść do egzaminów (zgodnie z aktualną listą certyfikatów ECDL) w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu umiejętności komuterowych.

Metodyka szkoleń

Kurs prowadzony jest w formie krótkich wykładów poprzedzających laboratoria. Wykłady zapoznają kursantów ze struktura oprogramowania, z metodami pracy i szczegółami technologicznymi. Na laboratoriach kursanci dowiadują się jak efektywnie używać narzędzi, jak pracować z programem, jak zachowują się dodatkowe funkcje w zależności od sytuacji. Zajęcia organizowane są także w formie podziału grupy na dwu- trzyosobowe zespoły, w których kursanci opracowują określone zagadnienie. Następnie ich praca przedstawiana jest pozostałym członkom grupy.

Każdy kursant może mieć dostęp do systemu edukacyjnego on-line, w którym znajdzie dodatkowe materiały szkoleniowe i informacyjne. System ten również może przeprowadzić egzaminy poziomujące, sprawdzające umiejętności, jakimi dysponują osoby przed przystąpieniem do kursu oraz egzaminy cząstkowe i końcowe.

Większość z tych egzaminów oraz materiałów szkoleniowych jest dostępna dla kursanta stale, może więc podnosić swoje kompetencje w dowolnym momencie. Ponadto materiały edukacyjne on-line są ściśle zsynchronizowane z kursem na żywo, aby zapewnić jak najlepszą efektywność nauczania. System edukacyjny online może także zapewnić kursantom kontakt z instruktorem siedem dni w tygodniu.

Na zakończenie kursu przedstawiane jest podsumowanie pozyskanych umiejętności. Kursanci, pracując w grupach, są przenoszeni do symulowanego środowiska pracy, aby mogli sprawdzić działanie środowiska komputerowego Outlook w praktyce. Kurs kończy egzamin, wymagany do uzyskania świadectwa.