Szkolenie MS Access zaawansowany

Program szkolenia

Informacje podstawowe
Środowisko pracy i jego dostosowywanie
Obiekty MS Access
Zarys teorii relacyjnych baz danych:
 • normalizacja,
 • klucze,
 • relacje,
 • więzy integralności,
 • tworzenie baz danych
Podstawy budowy tabel
 • tworzenie tabel,
 • dobór typów i rozmiaru pól,
 • indeksy,
 • sprawdzanie poprawności,
 • pola wymagane
Maski wprowadzania danych
Tworzenie odnośników
 • Pola kombi
 • Pola listy
Relacje
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • Więzy integralności
Formularze
 • Tworzenie prostych formularzy
 • Nawigacja w formularzu
 • Przejścia pomiędzy widokami formularza
Wprowadzanie danych
 • Dodawanie, edycja i usuwanie rekordów
 • Zatwierdzanie i cofanie zmian w rekordzie
Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie (narzędzie znajdź)
Widoki i obiekty graficzne
Kwerendy – zapytania
 • Podstawy tworzenia kwerend MS Access
 • Dobór tabel i pól w kwerendzie
 • Projektowanie formuł w kwerendach
 • Wybrane rodzaje kwerend
Raporty
 • Tworzenie raportu i jego formatowanie
 • Przygotowanie raportu do wydruku
 • Dystrybucja raportu do innych formatów.
Eksportowanie danych
Wydruki
Projektowanie tabel
Przypomnienie teorii relacyjnych baz danych
Tabele
 • Modyfikacja struktury tabel:
 • Rozmiar pola,
 • Format,
 • Maski wprowadzania,
 • Wartości domyślne,
 • Reguły sprawdzania poprawności
 • Klucze główne
 • Odnośniki (Pole kombi, Pole listy)
 • Tworzenie własnych masek i formatów
 • Importowanie i eksportowanie danych
Tworzenie relacji:
 • Jeden do wielu,
 • Sprzężenia,
 • Jeden do jednego,
 • Wiele do wielu
Formularze
 • Tworzenie prostych formularzy
 • Nawigacja w formularzu
 • Przejścia pomiędzy widokami formularza
 • Modyfikacja formularzy
 • Formanty niezwiązane i związane,
 • Pola kombi i pola listy,
 • Grupa opcji i pola wyboru
 • Pod-formularze
Kwerendy – zapytania
 • Korzystanie z kreatora
 • Projektowanie kwerend
 • Projektowanie formuł w kwerendach (obliczenia w kwerendach)
 • Kwerendy wybierające
 • parametryczne,
 • krzyżowe,
 • wyszukujące duplikaty
 • Kwerendy funkcjonalne
 1. usuwające,
 2. aktualizujące,
 3. dołączające,
 4. tworzące tabele
Raporty
 • Tworzenie raportu i jego edycja
 • Projekt raportu
 • Formatowanie
 • Przygotowanie raportu do wydruku
 • Wyróżnianie danych spełniających określone kryteria
 • Źródła danych w raporcie
 • Nagłówki: raportu, strony, grupy
 • Szczegóły
 • Stopki: grupy, strony, raportu
 • Dystrybucja raportu do innych formatów.
Widoki i obiekty graficzne
Integracja MS Access z MS Word
 • MS Access a korespondencja seryjna w MS Word
 • Tworzenie, edycja i drukowanie w korespondencji seryjnej
 • Modyfikacja bazy danych z poziomu Worda
Zakończenie prac nad aplikacją
Tworzenie przycisków uruchamiających formularze, raporty, kwerendy
Tworzenie formularza startowego
Tworzenie dedykowanych aplikacji
 • Możliwości stworzenia kompletnego programu w MS Access
 • Rozwiązania projektowe wspomagające tworzenie własnych aplikacji
 • Klasy w Visual Basic oraz narzędzia wspomagające proces programowania

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie ośmiodniowe (64 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia

Zaznajomienie się ze specyfiką działania programu MS Access oraz z wieloma możliwościami, jakie oferuje w pracy z bazami danych. Jednym z głownych celów szkolenie jest stworzenie własnego środowiska pracy i przyspieszenie wykonywania zadań podczas pracy z danymi. Zaawansowane funkcje programu Access pozwolą na rozwinięcie umiejętności szybkiego i wydajnego przetwarzania raportów, zestawień, publikacji i wszelkiego rodzaju dokumentów generowanych na podstawie informacji wziątych z baz danych.

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie programu Access oraz wykorzystać olbrzymi potencjał tkwiący w wielu rzadko wspominanych funkcjach. Adresatami szkolenia będą zespoły zajmujące się opracowywaniem, przetwarzaniem i publikacją dokumentów generowanych z baz danych, osoby tworzące profesjonalne raporty na zamówienie oraz pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych w firmie. Access zaawansowany pozwala na stworzenie własnej aplikacji realizującej nawet trudne zadania - i to bez dodatkowych inwestyji w licencje na oprogramowanie. Kurs średnio zaawansowany i zaawansowany jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów zajmujących się profesjonalnym przetwarzaniem danych oraz koordynujących ich dalszą publikację zarówno w materiałach drukowanych jak i w formie cyfrowej.

Korzyści dla firmy

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Access, możliwość szybkiego opracowania graficznego i merytorycznego skomplikowanych raportów informacyjnych i naukowych. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, potrafiących sprostać coraz trudniejszym zadaniom oraz mogących rozwiązywać skomplikowane problemy spotykane podczas pracy z dużą ilościa danych. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.