Szkolenie MS Word zaawansowany

Program szkolenia

Praca z dłuższymi dokumentami tekstowymi
 • Dodawanie nagłówków i stopek
 • Automatyczne dodawanie numeracji stron lub manualne
 • Wstawianie hiperłączy do stron www, adresów e-mail i innych dokumentów
 • Wstawianie zakładek oraz dodatkowych elementów umożliwiających praqcę z długim tekstem
Praca z akapitem lub całą stroną
 • Obramowanie i cieniowanie akapitu, efekty graficzne
 • Obramowanie strony, kolor strony, znak wodny, elementy podlegające formatowaniu
Karta Odwołania
 • Przypisy dolne i przypisy końcowe
 • Wstawianie spisu treści
 • Wstawianie bibliografii
 • Spis rysunków, obrazów, grafik, tabel
 • Wstawianie indeksu i funkcje formatowania indeksu
 • Wstawianie wykazu źródeł i funkcje formatowania wykazu źródeł
Zaawansowane listy wielopoziomowe
 • Używanie list wielopoziomowych
 • Modyfikacja list
 • Stosowanie wielu rodzajów list w jednym dokumencie
Zaawansowane użycie polecenia "znajdź i zastąp"
 • Zmiany formatowania za pomocą "znajdź i zastąp"
 • Zmiany tekstu w wybranych miejscach w dokumencie
 • Zmiany tekstu w wielu dokumentach
Style w MS Word
 • Używanie stylów
 • Dwa sposoby tworzenia własnych stylów
 • Edycja i organizacja stylów
 • Zapisywanie szablonów stylów
Wstawianie skomplikowanych wzorów matematycznych oraz znaków specjalnych
 • Ćwiczenia pisania pierwiastków, macierzy, sum i innych wyrażeń matematycznych i nie tylko
 • Wstawianie paragrafu, symboli handlowych, liter z alfabetu niemieckiego lub czeskiego
 • Znaki specjalne jako elementy wzbogacające grafikę
Korespondencja seryjna
 • Korespondencja seryjna za pomocą kreatora korespondencji seryjnej
 • Korespondencja seryjna bez kreatora korespondencji seryjnej
 • Korespondencja seryjna a dane z programu Outlook
 • Korespondencja seryjna - dane odbiorców w Wordzie, Excelu lub Accessie
 • Adresowanie kopert i wydruk etykiet samoprzylepnych
 • Ćwiczenie stworzenia zaproszeń
 • Ćwiczenie stworzenia listów z życzeniami świątecznymi od firmy
Zaawansowane ćwiczenia dotyczące tabel programu MS Word
 • Konwersja tekstu na tabelę
 • Funkcje liczące w tabelach
 • Pola w tabelach
Formularze
 • Przygotowywanie formularza prenumeraty czasopisma
 • Ćwiczenia z użyciem pól kombii lub list opcji
 • Reguły formantów
Ochrona dokumentu
 • Ochrona przeciwko kopiowaniu
 • Ochrona modyfikacji
 • Hasło otwarcia dokumentu
 • Zapis do PDF

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie sześciodniowe (48 godzin)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia

Zaznajomienie się ze specyfiką działania programu MS Word oraz z wieloma możliwościami, jakie oferuje w pracy z dokumentami. Stworzenie własnego środowiska pracy i przyspieszenie wykonywania zadań podczas pracy z tekstem. Nauka pracy z dużymi plikami w celu dynamicznego przetwarzania treści. Zaawansowane funkcje programu Word pozwolą na rozwinięcie umiejętności szybkiego i wydajnego przetwarzania raportów, zestawień, publikacji i wszelkiego rodzaju dokumentów, które z reguły muszą być odpowiednio sformatowane i przygotowane do druku natychmiast.

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie programu Word oraz wykorzystać olbrzymi potencjał tkwiący w wielu rzadko wspominanych funkcjach. Adresatami szkolenia będą zespoły zajmujące się opracowywaniem, składem i publikacją dokumentów, copywriterzy, osoby tworzące publikacje na zamówienie a nawet pracownicy odpowiedzialni za skład i druk ulotek, artykułów, materiałów informacyjnych i wszelkiego rodzaju innych dokumentów potrzebnch w każdej firmie. Word zaawansowany jest natomiast niezbędny dla zespołów zajmujących się profesjonalnymi publikacjami oraz koordynujących ich dalszą publikację zarówno w materiałach drukowanych jak i w formie cyfrowej.

Korzyści dla firmy

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Word, możliwość szybkiego opracowania graficznego i merytorycznego skomplikowanych materiałów reklamowych informacyjnych i naukowych. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, potrafiących sprostać coraz trudniejszym zadaniom oraz mogących rozwiązywać skomplikowane problemy spotykane podczas składu tekstu. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.