Szkolenie PowrPoint zaawansowany

Program szkolenia

Tworzenie własnych szablonów prezentacji.
Korzystanie z innych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
Tworzenie diagramów
 • ręczne rysowanie,
 • korzystanie ze smartartów,
 • import źródeł zewnętrznych.
Przejścia i schematy animacji
 • rodzaje efektów,
 • ustawienia efektów,
 • łączenie efektów,
 • animowanie wykresów, smartartów i innych,
 • korelacja z pracą prelegenta na żywo,
 • chronometraż.
Wstawianie w prezentację innych dokumentów.
 • wstawianie dokumentów Word i Excel,
 • wstawianie grafik zewnętrznych,
 • operacje na plikach spoza pakietu MS Office.
Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
Prezentacje niestandardowe.
 • ustawienia prezentacji niestandardowych,
 • zapis plików z prezentacjami niestandardowymi,
 • wybór ścieżki pracy i prezentacji.
Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania.
 • chronometraż,
 • nagrywanie narracji,
 • przyciski i linki,
 • sterowanie za pomocą prostych makroprogramów.
Tryb prezentera (użycie dwóch ekranów)
 • wymagania systemowe,
 • ustawienie trybu prezentera w komputerze,
 • praktyki pracy w trybie prezentera.
Wykresy
 • typy wykresów i ich zastosowania,
 • formatowanie wykresów,
 • typowe problemy z wykresami i ich rozwiązywanie.
Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji
 • przygotowywanie, czas, dobre praktyki odnoszące się do treści,
 • zasady tworzenia prezentacji nie przeznaczonych do uruchamiania na żywo,
 • dodatkowe możliwości, jakie daje PowerPoint.
Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie
 • drukowanie konspektów,
 • opcje wydruku,
 • drukowanie kilku wersji prezentacji na jedno spotkanie.
Zaawansowane narzędzia
 • automatyzacja pracy,
 • wykorzystanie makroprogramów w pracy z programem PowerPoint,
 • łączenie funkcji PowerPoint z innymi programami MS Office za pomocą makroprogramów.
Eksport do innych aplikacji.

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie czterodniowe (32 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia

Zaznajomienie się ze specyfiką działania programu MS PowerPoint oraz z wieloma możliwościami, jakie oferuje w pracy z graficzną reprezentacją danych. Jednym z głownych celów szkolenie jest stworzenie własnego środowiska pracy i przyspieszenie wykonywania zadań podczas pracy ze slajdami. Zaawansowane funkcje programu PowerPoint pozwolą na rozwinięcie umiejętności szybkiego i wydajnego przetwarzania raportów, zestawień, publikacji w dynamiczne, efektowne i logiczne prezentacje. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także o technikach prezentacji danych na żywo oraz będą mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych laboratoriach.

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie programu PowerPoint oraz wykorzystać olbrzymi potencjał tkwiący w wielu rzadko wspominanych funkcjach. Adresatami szkolenia będą zespoły zajmujące się opracowywaniem, przetwarzaniem i publikacją prezentacji, osoby tworzące profesjonalne raporty na zamówienie oraz szefowie działów sprawozdający swoją działalność na zebraniach zarządu, radach nadzorczych itd. PowerPoint zaawansowany pozwala na stworzenie własnego stylu prezentacji danych w połączeniu z innymi aplikacjami MS Office. Kurs średnio zaawansowany i zaawansowany jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów zajmujących się przygotowywaniem prezentacji, które muszą być przedstawione w czytelny i jednocześnie efektowny graficznie.

Korzyści dla firmy

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS PowerPoint, możliwość szybkiego opracowania graficznego i merytorycznego skomplikowanych raportów informacyjnych i naukowych. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, potrafiących sprostać coraz trudniejszym zadaniom oraz mogących rozwiązywać skomplikowane problemy spotykane podczas pracy z dużą ilościa danych. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.