Kurs Excel podstawy VBA

Program szkolenia:

Nagrywanie makr
 • Korzystanie z zakładki Deweloper
 • Nagrywanie makra, makra z klawiszem skrótów
 • Odwołania względne i bezwzględne
 • Administracja makrami
Własne przyciski do uruchamiania makr
 • Tworzenie własnego przycisku
 • Przypisywanie makra do przycisku
Edytor VBA
 • Działanie edytora VBA oraz funkcje jakie posiada
 • Uruchamianie makr z edytora VBA
 • Korzystanie z debuggera i śledzenia pracy makroprogramu
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Najważniejsze okna
 • Wybrane opcje i ułatwienia
 • Paski narzędzi
 • Komentowanie kodu makra
 • Komentowanie bloku kodu
 • Właściwości modułu
 • Klauzula Option Explicit
 • Właściwości arkusza
 • Sposoby zabezpieczeń projektu
 • Ukrywanie elementów
 • Ustawienia projektu Visual Basic
 • Więcej o zabezpieczeniach
 • Programy umożliwiające otworzenie zaszyfrowanych plików
 • Przydatne skróty klawiszowe
Podstawy programowania w VBA
 • Gramatyka VBA
 • Odwołania do obiektów
 • Zmienne, typy zmiennych
 • Operatory stosowane przez VBA
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Procedury
 • Instrukcje przerwania procedury
 • Wcześniejsze zakończenie pętli
 • Zmienna która ma wiele wartości
 • Sposoby zapisu algorytmów
Zasady programowania
 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • Komunikacja różnych plików zawierających makra
 • Funkcje pozwalające na operacje z tekstem
 • Funkcje umożliwiające operację z plikami
 • Obsługa najczęściej spotykanych zdarzeń arkusza Excel
 • Operatory VBA
Komunikacja makroprogramu z użytkownikiem
 • Wprowadzanie danych przez użytkownika
 • Sposoby zapisu wprowadzonych danych
 • Wyświetlanie użytkownikowi informacji
 • Okna czujek i pomoce stosowane podczas programowania w VBA
 • Złożone okna dialogowe
 • Czas życia danych wpisanych w oknach dialogowych
 • Dodawanie własnych ikon
 • Zmiana sposobu zachowania okien dialogowych
 • Sterowanie arkuszem w tle
 • Użycie paska stanu
 • Zamienianie standardowych elementów Excel na własne
 • Działania użytkownika rejestrowane przez makro podczas trwania makra
Drzewo obiektów i model obiektowy Excel
 • Wyjaśnienie sposobu działania modelu obiektowego
 • Stałe elementy modelu
 • Zależności pomiędzy elementami modelu
 • Zachowanie obiektów Active
 • Okna dialogowe w modelu obiektowym
 • Sposoby pracy pozwalające na łatwe przemieszczanie sie po drzewie obiektów
 • Właściwości Worksheets i Sheet
 • Obiekt Application
Przyspieszanie działania makroprogramów
 • Licznik czasu
 • Odświeżanie na żądanie
 • Obliczanie na żądanie
 • Częste błędy w makroprogramach
 • Przetwarzanie makra kro po kroku
 • Badanie zmiennych
 • Używanie odpowiednich zmiennych w celu usprawnienia działania makra
 • Algorytmy przyspieszające działanie makra
 • Algorytmy upraszczające programowanie
 • Dodawanie punktów przerwań
 • Sterowanie makrem z pomoca czujki
Obsługa błędów
 • Rodzaje błędów w języku Visual Basic
 • Usuwanie widoku błędów
 • Najczęstsze przyczyny błędów
 • Sposoby radzenia sobie z błędami zależnymi od wersji Excela
 • Własne komunikaty błędów
 • System własnej obsługi błędów
Zdarzenia w VBA
 • Excel i jego zdarzenia
 • Niestandardowe sposoby uruchamiania makr
 • Przeliczanie makra Visual Basic przy zmianie zawartości komórki
 • Sterowanie reakcją na zdarzenia
 • Zdarzenia plikowe i inne
 • Automatyczne uruchamianie makr
 • Sposoby, które wykorzystują wirusy w makrach
Aplikacja z własnymi oknami dialogowymi
 • Dodawanie modułu formularza
 • Właściwości formularza
 • ActiveX controls
 • Przydatne przyciski
 • Uruchamianie formularzy Visual Basic
 • Okno modalne i niemodalne
 • Listy z wieloma opcjami do wyboru
 • Efekty graficzne
 • Zmiana zachowania i działania formularzy
 • Zamykanie formularzy
 • Tricki umożliwiające niestandardowe reakcje formularzy
 • Praca na wielu oknach dialogowych
 • Kod wpisany we właściwości okna dialogoweg a kod w module
Podstawy tworzenia kompletnych aplikacji
 • Połączenie pojęć z poprzednich punktów programu szkolenia
 • Stworzenie kompletnej aplikacji wykonującej obliczenia
 • Sposoby ustrzeżenia się przed pomyłkami
 • Zabezpieczenie aplikacji
 • Komunikacja aplikacji z zewnętrznymi źródłami danych
 • Sposoby radzenia sobie z różnymi wersjami Excel
 • Łączenie poszczególnych komponentów aplikacji
 • Własne klasy w VBA
 • Łączenie aplikacji z innymi programami z grupy MS Office
VBA w Office
 • Specyfika działania VBA w aplikacjach pakietu Office
 • Funkcje obliczeniowe w MS Word
 • Aplikacje MS Access
 • Przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami Office
 • Sterowanie aplikacjami pakietu Office z poziomu makra

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru lub dowolnego modułu ECDL Advanced. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie ośmiodniowe (64 godziny)
 • Szkolenie nie występuje w wersji dwudniowej
 • Na życzenie możemy rozwinąć tematykę szkolenia i czas trwania szkolenia
 • Każde szkolenie tego typu jest dedykowane dla konkretnej grupy kursantów
 • W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym VBA. Nauka tworzenia własnych aplikacji za pomocą MS VBA. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów za pomocą makr. W kursie zaawansowanym pozyskanie umiejętności pracy z edytorem VBA w celu stworzenia własnej, kompletnej, zabezpieczonej i szybko działającej aplikacji VBA umożliwiającej realizownie praktycznie dowolnych zadań.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie języka VBA i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się zaawansowaną obróbką danych, ponieważ pozwala w szybki i skuteczny sposób uprościć skomplikowane czynności obliczeniowe. Zaawansowane funkcje VBA pozwolą na stworzenie własnych rozwiązań programistycznych umożliwiających automatyzację wielu procesów dotychczas wykonywanych ręcznie, dużym nakładem czasu i pracy.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS VBA. Możliwość opracowywania specyficznych dla działania przedsiębiorstwa aplikacji realizujących dedykowane zadania. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi. Przedsiębiorstwo inwestując w wiedzę zyskuje możliwość użycia zespołu pracowników do tworzenia własnych rozwiązań programistycznych bez angażowania firm zewnętrznych.