Szkolenia na życzenie klienta

Oferujemy szkolenia dedykowane, które projektujemy po przeprowadzonej analizie potrzeb i zweryfikowaniu zadań grupy docelowej. Mając na względzie Twój czas i pieniądze zaproponujemy rozwiązania optymalizujące proces uzupełniania i zdobywania umiejętności i kwalifikacji.

W wyniku przeprowadzonego audytu definiujemy procesy obecne (analiza modelowa).

Szkolenia prowadzimy z następujęcych obszarów:

szkolenia rozwijające kompetencje "miękkie":

komunikacja (sztuka porozumiewania się w zespole i z klientami)

techniki i sztuka sprzedaży

negocjacje

rozwiązywanie konfliktów

zarządzanie sobą w czasie

skuteczny leadership - nowoczesne zarządzan

zarządzanie jakością w organizacji

trening menedżerski

Metodologia przygotowania i prowadzenia warsztatów dedykowanych kompetencjom "miękkim"

szkolenia dedykowane rozwijaniu umiejętności wiedzowych:

bezpieczeństwo aplikacji

bezpieczeństwo danych

prawo licencyjne

oprogramowanie MS Office

frameworki PHP: CodeIgniter, YII

analiza UML

analiza BPMN

modelowanie baz danych i diagramy ORM

oraz inne

Metodologia warsztatów komputerowych