5.5.3. Negocjacje

Cele szkolenia:

Opanowanie i rozszerzenie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, wykorzystania umiejętności skutecznego komunikowania się w procesie negocjacyjnym. Uzyskanie wiedzy o technikach negocjacyjnych, umiejętności ich stosowania i skutecznej obrony przed poszczególnymi technikami, stosowanymi przez partnera.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników organizacji, reprezentujących firmę kontaktach zewnętrznych, szczególnie pozyskujących nowych klientów oraz prowadzących rozmowy handlowe i finalizowanie transakcji.

Kurs może być dedykowany (dostosowany do potrzeb) kadry zarządzającej przedsiębiorstwa/organizacji różnych szczebli, od menedżerów szczebla operacyjnego po zarządzających całym przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętnościstosowania zasad skutecznych negocjacji, wykorzystania technik negocjacyjnych do obrony interesów własnej organizacji. Rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej w aspekcieskuteczności realizowania procesu sprzedaży i negocjacji, radzenia sobie z wymagającym partnerem negocjacyjnym.

Korzyści dla firmy:

Zwiększenie efektywności działań firmy dzięki wykorzystaniu nabytych umiejętności negocjacyjnych. Skuteczna obrona pozycji i interesów firmy w procesie negocjacji cenowych, ustalaniu warunków realizacji transakcji, procesie realizacji reklamacji oraz przełamywaniu zastrzeżeń i obiekcji klientów.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  • Kiedy dochodzi do negocjacji?
  • Jaki jest cel prowadzenia negocjacji?
  • Etapy negocjacji
  • Kompetencje skutecznego negocjatora
  • Szczególna rola komunikacji w negocjacjach
  • Najpopularniejsze techniki negocjacyjne i metody obrony.

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię dyskusji moderowanej, w którą wplecione są zadania i gry sytuacyjne, oddające realia pracy. Zadania realizowane w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na przeżycie w bezpiecznych warunkach szkoleniowych sytuacji modelowych oraz zbliżonych do rzeczywistych realiów pracy uczestników szkolenia. Dostosowane do charakteru pracy grupy szkolonych pracowników