Cele szkolenia:

Wprowadzenie w organizacji zasad i najlepszej praktyki zapewnienia jakości w produkcji oraz obsłudze klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dlapracowników działów zapewnienia jakości, kontroli jakości, produkcji (fabryki), działów obsługi klienta, kadry zarządzającej różnych szczebli.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętnościstosowania zasad zapewnienia jakości produktów, usług i jakości obsługi klienta, także w sytuacjach związanych z presją czasu oraz presją osiągnięcia wyniku, a także presją kontaktu z niezadowolonym „trudnym” klientem w sytuacji reklamacji.

Korzyści dla firmy:

Zwiększenie efektywności działań firmy dzięki rozwojowi potencjału kompetencyjnego pracowników działów zapewnienia i kontroli jakości, działów obsługi reklamacji, działów obsługi klienta. Poprawa wyniku finansowego firmy poprzez wprowadzenie działań podnoszących jakość produktów i usług, wprowadzenie procedur zmniejszających ilość wadliwych produktów, zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez uwolnienie potencjału innowacyjności pracowników i kadry menedżerskiej firmy.

Efektem finalnym powinno być wprowadzenie w organizacji systemu zapewnienia jakości z wykorzystaniem metodologii 5S, SMED, TPM, Pracowniczych Zespołów Usprawniających, prowadzące do wprowadzenia metodologii LEAN Management.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

  • Jak definiować jakość?
  • Analiza funkcjonowania
  • Identyfikacja procesów
  • Cykl Deminga
  • Domeny L.Berry'ego – czynniki satysfakcji klienta
  • Wymagania klienta – zobrazowanie na wykresie
  • Zasada PARETO
  • Priorytetyzacja procesów i działań

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych. Wykorzystuje metodologię ćwiczeń i przykładów, gier sytuacyjnych oraz zadań indywidualnych i zespołowych. Moderowana przez trenera dyskusjarozwija wiedzę i umiejętności stosowania w praktyce rozwiązań umożliwiających wprowadzenie w organizacji systemu zapewnienia jakości z wykorzystaniem metodologii 5S, SMED, TPM, Pracowniczych Zespołów Usprawniających, prowadzące do wprowadzenia metodologii LEAN Management. Zadania realizowane są indywidualnie, w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na rozwój odpowiednich kompetencji, jak planowanie i realizacja zadań, komunikacja, współpraca zespołowa.