Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności skutecznego zarządzania projektami . Uzyskanie wiedzy i zrozumienia istoty problemów jakie niesie za sobą zarządzanie.

 • Co to jest projekt, cechy pracy projektowej
 • Czy projekt musi być zarządzany?
 • Projekty klasyczne i lekkie
 • Procesy w projekcie,fazy i cykl życia projektu
 • Etapy projektu

Ludzie

 • Zespół Projektowy – dobór ludzi do projektu
 • Kierownik Projektu, jego role i źródła władzy
 • Sponsor – obowiązki i uprawnienia
 • Koordynator – postać niedoceniana.
 • Powołanie projektu do życia (zagospodarowanie pomysłu, reakcja na zagrożenie, kryzys), najczęstsze błędy tej fazy
 • Przygotowanie Karty Wymagań i Karty Definicji projektów, prezentacje i omówienie


Planowanie

Struktura Podziału Pracy (SPP)

 • Diagram sieciowy
 • Matryca RAM
 • Harmonogram kontrolny – wykres Gantta
 • Skracanie czasu całkowitego

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla szefów firm, leaderów, osób odpowiedzialnych za realizacje projektowe w firmach.

Korzyści dla firmy:

Szybkie wdrażanie i przeprowadzanie kolejnych projektów w firmie.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

1.Skuteczne zarządzanie projektami

2.Zarządzanie ryzykiem w biznesie

3.Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym

4.Zasady realizacji projektów

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię moderowanej dyskusji, w którą wplecione są zadania indywidualne, gry komunikacyjne i sytuacyjne, zadania realizowane w parach, zespołach i w ramach całej szkolonej grupy. Zadania ukierunkowane są na przeżycie w bezpiecznych warunkach szkoleniowych sytuacji modelowych oraz zbliżonych do rzeczywistych realiów pracy uczestników szkolenia, dostosowane są do zakresu tematycznego oraz charakteru pracy grupy szkolonych pracowników.