Kurs Excel podstawowy

Program szkolenia:

Formatowanie Tabel

 • Przygotowanie zestawień, ustawienia danych do tabeli
 • Formaty liczbowe, daty oraz czasu
 • Podstawowe formatowanie warunkowe
 • Formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł
 • Formatowanie za pomocą Dynamicznych tabel (list Excela)
 • Tworzenie pól kombi

Obliczenia

 • Przypomnienie i usystematyzowanie zasad adresowania w Ms Excel - względne, bezwzględne, mieszane
 • Stosowanie Nazw dla zakresów i w formułach
 • Formuły Tablicowe -metoda klamry - (opcjonalnie)

Stosowanie Funkcji

 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELICZYBŁĄD
 • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, inne łatwiejsze funkcje tekstowe (LITERYWIELKIE, LITERYMAŁE, FRAGMENTTEKSTU itd.)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu: INDEX, PRZESUNIĘCIE, WYSZUKAJPIONOWO, WYSZUKAJPOZIOMO, WYSZUKAJ i inne
 • Funkcje daty i czasu: NETWORKDAYS, DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ i inne
 • Funkcje finansowe: PMT i inne
 • Łączenie funkcji - dyskusja i przegląd innych potrzebnych funkcji
 • Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł

Bezpieczeństwo pracy w MS Excel

 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek
 • Blokowanie struktury skoroszytu
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Pobieranie danych do list z innych lokalizacji

Wykresy

 • Umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu
 • Tworzenie wykresów złożonych
 • Wstawianie obiektów z innych programów

Analiza danych, bazy danych - praca z dużą ilością danych

 • Filtrowanie danych filtrem zaawansowanym
 • Tworzenie list sortowania w opcjach Excela
 • Sumy częściowe
 • Dodawanie sum częściowych i zagnieżdżanie sum częściowych
 • Tworzenie wielopoziomowych podsumowań
 • Zmiana funkcji podsumowujących
 • Kopiowanie wyników
 • Tabela przestawna
 • Złożone tabele przestawne
 • Filtry
 • Pola wierszy
 • Pola kolumn
 • Pola strony
 • Wyświetlanie wyników jako procent kolumny
 • Wyświetlanie wyników jako procent wierszy
 • Wyświetlanie wyników jako procent całości
 • Zmiana funkcji podsumowujących
 • Praca z tabelami zawierającymi daty
 • Automatyczne generowanie sum dla miesięcy, kwartałów, lat
 • Konsolidacja danych

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru lub dowolnego modułu ECDL Advanced. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie ośmiodniowe (64 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym arkuszy kalkulacyjnych. Nauka tworzenia efektownych prezentacji za pomocą MS Excel. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów. Nauka wyciągania wniosków w oparciu o przetworzone i nieprzetworzone dane. Pozyskanie umiejętności pracy z wieloma plikami i wymiany danych pomiędzy wieloma osobami w zespole.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się zaawansowaną obróbką danych, ponieważ pozwala w szybki i skuteczny sposób uprościć skomplikowane czynności obliczeniowe. Zaawansowane funkcje Excel pozwolą także na znaczne zwiększenie elastyczności i wydajności pracy.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Excel. Możliwość opracowywania specyficznych raportów pozwalających dogłębnie analizować działanie przedsiębiorstwa i sytuację na rynku. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.