Kurs Excel dla średnio zaawansowany

Program szkolenia:

1. Funkcje i możliwości EXCEL'a:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 • Formatowanie warunkowe. Usuwanie duplikatów. Duplikaty w wielu tabelach.
 • Tworzenie własnych formatów, ukrywanie wartości nieistotnych.
 • Definiowanie i używanie nazw zakresów.
 • Ustawianie powiązań pomiędzy skoroszytami, konsolidacja danych, łączenie wielu tabel.
 • Budowanie formuł złożonych, funkcje zagnieżdżone, funkcje typu IF - warunkowe wykonywanie obliczeń, funkcje wyszukiwania i adresu.
 • Funkcje finansowe (NPV, IRR, PV, FV, IPMT, PPMT), statystyczne oraz inne wspomagające pracę z finansami.
 • Praktyczne stosowanie funkcji tablicowych, możliwości, jakie dają funkcje tablicowe.
 • Baza danych w Excelu: sortowanie i selekcja rekordów, autofiltr i filtr zaawansowany, sumy pośrednie, statystyczna analiza danych.
 • Raporty tabel i wykresów przestawnych (dodawanie pól obliczeniowych, grupowanie danych, filtry w tabeli przestawnej).
 • Tworzenie formularzy użytkownika i okien dialogowych z użyciem formantów (listy, pola combi, pola wyboru, grupy opcji).
 • Praca z wieloma arkuszami oraz z wieloma plkami.
 • Tworzenie scenariuszy, operacje przy użyciu scenariuszy.
2. Odwołania w arkuszach
 • Odwołania względne
 • Odwołania bezwzględne
 • Odwołania mieszane
 • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

3. Połączenia między arkuszami

 • Połączenia między arkuszami
 • Połączenia między skoroszytami

4. Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie zależne od wartości
 • Formatowanie zależne od koloru
 • Formatowanie warunkowe zaawansowane

5. Sprawdzanie poprawności danych

 • Walidacja dat
 • Listy wartości
 • Sprawdzanie poprawności danych - wartość tekstowa i liczbowa
 • Formuły używane w sprawdzaniu poprawności danych

6. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji

 • Pojęcie funkcji
 • Główne typy funkcji
 • Funkcje informacyjne
 • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX oraz ich zaawansowanych odpowiedników
 • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
 • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
 • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
 • Przykłady funkcji zagnieżdżonych oraz zagnieżdżonych wielokrotnie
 • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ i inne

7. Wyszukiwanie danych

 • Sortowanie danych
 • Zastosowanie autofiltra
 • Warunki autofiltra
 • Widoki niestandardowe
 • Obliczenia za pomocą autofiltra
 • Eksport danych po użyciu autofiltra
8. Wykresy
 • Główne typy wykresów
 • Tworzenie wykresów
 • Elementy wykresu
 • Modyfikacja wykresów
 • Wykresy niestandardowe
 • Wykresy łączone
 • Szybkie kopiowanie wykresów
 • Opcje eksportu wykresów

9. Drukowanie

 • Drukowanie arkuszy
 • Drukowanie obszarów nieciągłych
 • Podgląd podziału stron
 • Zaawansowane ustawienia wydruku
 • Drukowanie wielu plików
 • Wstawianie elementów graficznych w wydruku

10. Operacje na oknach arkusza

 • Blokowanie komórek
 • Podział okna
 • Praca na wielu oknach
 • Praca na wielu plikach

11. Konspekty

 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt

12. Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych
 • Funkcje obecne w sumach częściowych
 • Mieszanie różnych funkcji sum częściowych
 • Formatowanie sum częściowych
 • Praca na wielu tabelach naraz z użyciem sum częściowych

13. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych

 • Tworzenie lub pozyskiwanie baz danych odpowiednich do użycia tabel przestawnych
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Najczęściej spotykane raporty tabel przestawnych
 • Metodologia pracy z tabelami przestawnymi
 • Jak tabele przestawne pomagają w analizie danych
 • Funkcje w tabelach przestawnych
 • Pola i elementy obliczeniowe
 • Kolejność operacji w tabelach przestawnych
 • Eksport danych z tabeli przestawnej

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie ośmiodniowe (64 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym arkuszy kalkulacyjnych. Nauka tworzenia efektownych prezentacji za pomocą MS Excel. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów. Nauka wyciągania wniosków w oparciu o przetworzone i nieprzetworzone dane. Pozyskanie umiejętności pracy z wieloma plikami i wymiany danych pomiędzy wieloma osobami w zespole.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się zaawansowaną obróbką danych, ponieważ pozwala w szybki i skuteczny sposób uprościć skomplikowane czynności obliczeniowe. Zaawansowane funkcje Excel pozwolą także na znaczne zwiększenie elastyczności i wydajności pracy.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Excel. Możliwość opracowywania specyficznych raportów pozwalających dogłębnie analizować działanie przedsiębiorstwa i sytuację na rynku. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.