Kurs Excel podstawy VBA

Program szkolenia:

Nagrywanie makr
 • Korzystanie z zakładki Deweloper
 • Nagrywanie makra, makra z klawiszem skrótów
 • Odwołania względne i bezwzględne
 • Administracja makrami
Własne przyciski do uruchamiania makr
 • Tworzenie własnego przycisku
 • Przypisywanie makra do przycisku
Edytor VBA
 • Działanie edytora VBA oraz funkcje jakie posiada
 • Uruchamianie makr z edytora VBA
 • Korzystanie z debuggera i śledzenia pracy makroprogramu
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Najważniejsze okna
 • Wybrane opcje i ułatwienia
 • Paski narzędzi
 • Komentowanie kodu makra
 • Komentowanie bloku kodu
 • Właściwości modułu
 • Klauzula Option Explicit
 • Właściwości arkusza
 • Sposoby zabezpieczeń projektu
 • Ukrywanie elementów
 • Ustawienia projektu Visual Basic
 • Więcej o zabezpieczeniach
 • Programy umożliwiające otworzenie zaszyfrowanych plików
 • Przydatne skróty klawiszowe
Podstawy programowania w VBA
 • Gramatyka VBA
 • Odwołania do obiektów
 • Zmienne, typy zmiennych
 • Operatory stosowane przez VBA
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Procedury
 • Instrukcje przerwania procedury
 • Wcześniejsze zakończenie pętli
Zasady programowania
 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • Komunikacja różnych plików zawierających makra
 • Funkcje pozwalające na operacje z tekstem
 • Funkcje umożliwiające operację z plikami
 • Obsługa najczęściej spotykanych zdarzeń arkusza Excel
 • Operatory VBA
Komunikacja makroprogramu z użytkownikiem
 • Wprowadzanie danych przez użytkownika
 • Sposoby zapisu wprowadzonych danych
 • Wyświetlanie użytkownikowi informacji
 • Okna czujek i pomoce stosowane podczas programowania w VBA
 • Czas życia danych wpisanych w oknach dialogowych
 • Dodawanie własnych ikon
 • Zmiana sposobu zachowania okien dialogowych
 • Sterowanie arkuszem w tle
Przyspieszanie działania makroprogramów
 • Licznik czasu
 • Odświeżanie na żądanie
 • Obliczanie na żądanie
 • Częste błędy w makroprogramach
 • Przetwarzanie makra kro po kroku
Obsługa błędów
 • Rodzaje błędów w języku Visual Basic
 • Usuwanie widoku błędów
 • Najczęstsze przyczyny błędów
 • Sposoby radzenia sobie z błędami zależnymi od wersji Excela
Aplikacja z własnymi oknami dialogowymi
 • Dodawanie modułu formularza
 • Właściwości formularza
 • ActiveX controls
 • Przydatne przyciski
 • Uruchamianie formularzy Visual Basic
 • Okno modalne i niemodalne
 • Efekty graficzne
 • Zamykanie formularzy

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru lub dowolnego modułu ECDL Advanced. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie ośmiodniowe (64 godziny)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym VBA. Nauka tworzenia własnych aplikacji za pomocą MS Excel. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów za pomocą makr. W kursie zaawansowanym pozyskanie umiejętności pracy z edytorem VBA w celu stworzenia własnej, kompletnej, zabezpieczonej i szybko działającej aplikacji VBA umożliwiającej realizownie praktycznie dowolnych zadań.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie języka VBA i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się zaawansowaną obróbką danych, ponieważ pozwala w szybki i skuteczny sposób uprościć skomplikowane czynności obliczeniowe. Zaawansowane funkcje Excel pozwolą na stworzenie własnych rozwiązań programistycznych umożliwiających automatyzację wielu procesów dotychczas wykonywanych ręcznie, dużym nakładem czasu i pracy.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Excel. Możliwość opracowywania specyficznych dla działania przedsiębiorstwa aplikacji realizujących dedykowane zadania. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi. Przedsiębiorstwo inwestując w wiedzę zyskuje możliwość użycia zespołu pracowników do tworzenia własnych rozwiązań programistycznych bez angażowania firm zewnętrznych.