Tabele przestawne w Excelu

Program szkolenia:

1. Przygotowanie do pracy z tabelami przestawnymi:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 • Formatowanie warunkowe. Usuwanie duplikatów. Duplikaty w wielu tabelach.
 • Tworzenie własnych formatów, ukrywanie wartości nieistotnych.
 • Definiowanie i używanie nazw zakresów.
 • Ustawianie powiązań pomiędzy skoroszytami, konsolidacja danych, łączenie wielu tabel.
 • Budowanie formuł złożonych, funkcje zagnieżdżone, funkcje typu IF - warunkowe wykonywanie obliczeń, funkcje wyszukiwania i adresu.
 • Funkcje finansowe (NPV, IRR, PV, FV, IPMT, PPMT), statystyczne oraz inne wspomagające pracę z finansami.
 • Praktyczne stosowanie funkcji tablicowych, możliwości, jakie dają funkcje tablicowe.
 • Baza danych w Excelu: sortowanie i selekcja rekordów, autofiltr i filtr zaawansowany, sumy pośrednie, statystyczna analiza danych.

2. Wyszukiwanie danych

 • Sortowanie danych
 • Zastosowanie autofiltra
 • Warunki autofiltra
 • Widoki niestandardowe
 • Obliczenia za pomocą autofiltra
 • Eksport danych po użyciu autofiltra
 • Zapisywanie wyników działania autofiltra w innych miejscach w dokumencie

3. Konspekty

 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt
 • Użycie makroprogramów do autoamtycznego lub ręcznego grupowania

4. Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych
 • Funkcje obecne w sumach częściowych
 • Mieszanie różnych funkcji sum częściowych
 • Formatowanie sum częściowych
 • Praca na wielu tabelach naraz z użyciem sum częściowych
 • Opcje konspektu i grupowania sum częściowych
 • Analiza danych za pomocą połączenia sum częściowych z innymi funkcjami Excel'a

5. Wykresy

 • Główne typy wykresów
 • Tworzenie wykresów
 • Elementy wykresu
 • Modyfikacja wykresów
 • Wykresy niestandardowe
 • Wykresy łączone
 • Szybkie kopiowanie wykresów
 • Opcje eksportu wykresów
 • Wykresy matematyczne
 • Wykresy na osi czasu
 • Automatyzacja pracy z wykresami
 • Stosowanie elementów formularzy do tworzenia wykresów ruchomych
 • Formanty a wykresy i dane

6. Drukowanie

 • Drukowanie arkuszy
 • Drukowanie obszarów nieciągłych
 • Podgląd podziału stron
 • Zaawansowane ustawienia wydruku
 • Drukowanie wielu plików
 • Wstawianie elementów graficznych w wydruku
 • Przygotowywanie spersonalizowanych wydruków raportów
 • Automatyzacja pracy z wydrukami

7. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych

 • Tworzenie lub pozyskiwanie baz danych odpowiednich do użycia tabel przestawnych
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Najczęściej spotykane raporty tabel przestawnych
 • Metodologia pracy z tabelami przestawnymi
 • Jak tabele przestawne pomagają w analizie danych
 • Funkcje w tabelach przestawnych
 • Pola i elementy obliczeniowe
 • Kolejność operacji w tabelach przestawnych
 • Eksport danych z tabeli przestawnej
 • Zaawansowane operacje na tabelach przestawnych
 • Tabele przestawne połączone z zewnętrznym programem (na przykładzie SAP RC3)
8. Zaawansowane raportowanie w Excelu
 • Najczęściej używane szablony raportów
 • Sposoby tworzenia raportów dynamicznych
 • Praca grupowa nad raportami w Excelu
 • Import i eksport danych
 • Tricki używane podczas przygotowywania raportów
 • Opcje przyspieszające pracę nad raportami
 • Użycie Excela jako dynamicznej prezentacji

Dodatkowo po zakończeniu kursu jest możliwe uzyskanie certyfikatu ECDL Start z modułów: Excel, Word plus dwa dowolne do wyboru. Egzaminy płatne zgodnie z cennikiem na stronie ECDL.com.pl

Czas trwania kursu:

 • Szkolenie dwudniowe (16 godzin)
 • Szkolenie sześciodniowe (48 godzin)

Zabacz różnice tutaj.

Cena obejmuje :

 1. materiały dydaktyczne
 2. wsparcie merytoryczne podczas kursu
 3. dostęp do przykładów online
 4. dostęp do systemu edukacyjnego online
 5. stałe konsultacje z trenerem
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów spotykanych na stanowisku pracy
 7. materiały dydaktyczne dedykowane dla grupy szkoleniowej
 8. egzamin Horison zgodny z odpowiednikami międzynarodowymi
 9. zaświadczenie lub certyfikat Horison

Szczegółowe zestawienie znajduje się tutaj.

Cele szkolenia:

Opanowanie umiejętności płynnej pracy w środowisku programistycznym arkuszy kalkulacyjnych. Nauka tworzenia efektownych prezentacji za pomocą MS Excel. Opracowywanie i dynamiczne przetwarzanie tabel i raportów. Nauka wyciągania wniosków w oparciu o przetworzone i nieprzetworzone dane. Pozyskanie umiejętności pracy z wieloma plikami i wymiany danych pomiędzy wieloma osobami w zespole.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć działanie arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w stosowaniu tego typu specyficznego oprogramowania. Jest niezbędny dla osób zajmujących się zaawansowaną obróbką danych, ponieważ pozwala w szybki i skuteczny sposób uprościć skomplikowane czynności obliczeniowe. Zaawansowane funkcje Excel pozwolą także na znaczne zwiększenie elastyczności i wydajności pracy.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu MS Excel. Możliwość opracowywania specyficznych raportów pozwalających dogłębnie analizować działanie przedsiębiorstwa i sytuację na rynku. Stworzenie zespołu osób analitycznie i rzeczowo podchodzących do problemów, zespołu, który jest synchronizowany także poprzez wspólne tworzenie własnego, specyficznego środowiska pracy, pozwalającego na szybką i niezawodną reakcję. Dzięki specjalnemu systemowi zajęć kursanci uczą się wszechstronnego podejścia do operacji wykonywanych na komputerze i radzenia sobie z sytuacjami niestandardowymi.