Cele szkolenia:

Opanowanie i rozszerzenie umiejętności skutecznej sprzedaży, wykorzystania umiejętności skutecznego komunikowania się z przedstawicielami różnych szczebli w organizacji potencjalnego klienta. Uzyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności określania grupy docelowej klientów, docierania do decydentów, zrozumienia istotyfunkcjonowania i wykorzystania „koła sprzedaży”, przygotowanie uczestników szkolenia do efektywnego przeprowadzenia skutecznego procesu sprzedaży.

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników organizacji, reprezentujących firmę kontaktach zewnętrznych, szczególnie pozyskujących nowych klientów oraz prowadzących rozmowy handlowe i finalizowanie transakcji. W zależności od konfiguracji grupy dedykowanej do szkolenia, akcenty w programie i zadaniach oraz grach sytuacyjnych będą rozłożone w sposób adekwatny do założonych celów programowych: poszukiwania grupy docelowej, nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów handlowych, finalizowania transakcji, obsługi reklamacji, także pracownicy call centre.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie umiejętności skutecznego dotarcia do klienta, uzyskania wiedzy niezbędnej przy realizacji procesu sprzedaży, przełamywania zastrzeżeń oraz finalizowania transakcji. Rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej w aspekcieskuteczności realizowania procesu sprzedaży.

Korzyści dla firmy:

Większa efektywność pracy przy wykorzystaniu rozwiniętych umiejętności i kompetencji sprzedażowych w kontaktach z klientami. Poprawa jakości obsługi klientów oraz partnerów zewnętrznych. Efektem finalnym powinno być zwiększenie sprzedaży i poprawa wyników finansowych poszczególnych transakcji, dzięki nabytej umiejętności bronienia ceny produktu.

Poruszane zagadnienia w czasie kursu/szkolenia:

1. Koło sprzedaży

 • rozpoznanie potrzeb
 • prezentacja rozwiązań
 • przezwyciężanie zastrzeżeń
 • zamknięcie rozmowy

2. Techniki prowadzenia skutecznych negocjacji

 • warunki prowadzenia skutecznych negocjacji
 • proces negocjacji
 • komunikacja w procesie sprzedaży i negocjacji
 • typologia zachowań klientów
  dostosowanie własnego zachowania do zachowania rozmówcy

3. Zarządzanie relacjami z klientem

 • preferencje klientów przy wyborze firmy
 • obowiązki reprezentanta firmy
 • planowanie i organizacja sprzedaży

Metody szkolenia:

Szkolenie ma formę zajęć praktycznych, wykorzystuje metodologię moderowanej dyskusji, w którą wplecione są zadania indywidualne, gry sytuacyjne, oddające realia pracy handlowca, zadania realizowane w parach oraz większych zespołach. Zadania ukierunkowane są na przeżycie w bezpiecznych warunkach szkoleniowych sytuacji modelowych oraz zbliżonych do rzeczywistych realiów pracy uczestników szkolenia, dostosowane do charakteru pracy grupy szkolonych pracowników.(np. call centre, dział sprzedaży, dział obsługi reklamacji)